Scéimeanna speisialta do mhiondíoltóirí

Deartar na scéimeanna speisialta do mhiondíoltóirí chun cabhair a thabhairt do mhiondíoltóirí cuntas a thabhairt i leith Cáin Bhreisluacha (CBL) maidir lena n-idirbhearta miondíola. Freastalaíonn na scéimeanna ar aicmí difriúla miondíoltóirí le láimhdeachais bheaga nó móra agus baineann siad le díolacháin inmhuirir ag rátaí éagsúla CBL.

Ní fhéadann ach miondíoltóirí a chomhlíonann an méid seo a leanas an scéim a úsáid:

  • Miondíoltóirí a dhíolann earraí ag dhá ráta CBL nó níos mó.
  • Miondíoltóirí nach bhfuil áiseanna acu fáltais a scaradh ina rátaí difriúla ag an díolphointe, agus nach bhféadtar a bheith ag súil leis go réasúnach go ndéanfaí amhlaidh.
  • Earraí a dhíol san fhoirm ina gceannaítear iad. Is é sin, gan a thuilleadh próiseála le déanamh ina dtáirgeacht nó monarú.

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL maidir leis na scéimeanna speisialta do mhiondíoltóirí le fáil sa rannán Treoir breise.