CBL agus seirbhísí oideachais tar éis 2015

Tá díolúine ó CBL ag baint le hoideachas do leanaí nó do dhaoine fásta, agus le hoideachas scoile nó ollscoile, nuair is comhlacht aitheanta atá á sholáthar. Tá díolúine ó CBL ag baint freisin le teagasc príobháideach i leith oideachas scoile nó ollscoile. Tá díolúine ó CBL ag baint le gairmoiliúint agus le seirbhísí athoiliúna, nuair a chomhlíontar coinníollacha áirithe. 

Féach an rannán Treoir breise le haghaidh tuilleadh eolais faoi chánachas CBL ar oideachas agus ar ghairmoiliúint.