Seirbhísí cúraim baile

Seirbhísí cúraim baile a chomhlíonann na critéir seo a leanas, beidh siad incháilithe go ginearálta don díolúine ó Cháin Bhreisluacha (CBL):

  • is príomhaí é an soláthraí cúraim baile a sholáthraíonn seirbhísí a bhaineann go dlúth le cúram sláinte clúdaithe ag alt 61 nó 61A den Acht Sláinte, 1970, arna leasú,
  • agus
  • tá an soláthraí cúraim baile aitheanta ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) faoi alt 61A den Acht sin.

Tá tuilleadh eolais ar chánachas CBL maidir le seirbhísí cúraim baile le fáil sa rannán Treoir breise. Déantar achoimre sa treoirleabhar cánach ar an difríocht idir seirbhísí cúraim baile agus soláthar ball foirne.