Seirbhísí dlí

Tá seirbhísí dlí faoi réir Cáin Bhreisluacha (CBL) ag an ráta caighdeánach.

Tá rialacha speisialta ag baint le seirbhísí áirithe dlí ó thaobh an chánachais CBL ar a dtáillí, costais agus eisíocaíochtaí. Folaíonn na seirbhísí dlí seo abhcóidí, dlíodóirí, cuardaitheoirí dlí nó gníomhairí dlí.

Tá mioneolas ar na rialacha seo do gach cineál soláthraí seirbhíse dlí sa rannán Treoir bhreise.