Seirbhísí míochaine

Tá seirbhísí áirithe míochaine incháilithe le haghaidh díolúine ó Cháin Bhreisluacha (CBL), amhail:

  • seirbhísí gairmiúla cúraim leighis arna n-aithint mar seo ag an Roinn Sláinte
  • seirbhísí gairmiúla eile cúraim leighis a bhí aitheanta, ar 1 Eanáir 2010, ag na Coimisinéirí Ioncaim mar ghníomhaíochtaí díolmhaithe.

Tá tuilleadh eolais ar chánachas CBL maidir le seirbhísí míochaine le fáil sa rannán Treoir breise.