Soláthar ball foirne

Tá Cáin Bhreisluacha (CBL) inmhuirir ag an ráta caighdeánach ar:

  • sholáthar ball foirne
  • bhaill foirne a fhoinsiú
  • shocrúcháin foirne
  • agus
  • iasacht foirne.

Tá tuilleadh eolais ar chánachas CBL maidir le gníomhaireachtaí fostaíochta agus iasacht foirne le fáil sa rannán Treoir breise.