Services relating to vessels and aircraft

Tá seirbhísí a fhreastalaíonn ar riachtanais dhíreacha soithí agus aerárthaí cáilitheacha nó a gcuid lastas ar ráta nialasach.  Áirítear leis seo soláthar seirbhísí den chineál sin ag idirghabhálaí. 

Tá tuilleadh eolais ar an gcánachas CBL ar sheirbhísí a bhaineann le soithí agus aerárthaí ar fáil sa rannán Treoir bhreise.