Achomhairc CCF

Léargas ginearálta

Is próiseas dhá chéim atá sa nós imeachta d’achomhairc i leith Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF). Déanann oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim an chéad chéim. Mura n-aontaíonn tú leis an toradh, féadtar dul díreach go dtí an dara céim, go dtí an Coimisiún um Achomhairc Chánach. Leagann na rannáin seo a leanas an próiseas amach go ginearálta. 

Féadfar treoracha mionsonraithe a fháil ar achomhairc CCF sa treoirleabhar cánach agus dleachta CCF.

Ar aghaidh: An próiseas chun achomharc a dhéanamh