Scéim Aisíocaíochta Easpórtála

Léargas ginearálta

Má easpórtálann tú carr go buan ón Stát féadfaidh sé go mbeidh tú i dteideal aisíocaíocht an cháin iarmharach a fháil.

Tá coinníollacha ginearálta na Scéime Aisíocaíochta Easpórtála agus na próisis atá i gceist leagtha amach sa rannán seo a leanas.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil in VRT Manual Section 3.

Ar aghaidh: Céard é an Scéim Aisíocaíochta Easpórtála CCF?