Faoisimh agus díolúintí

Léargas ginearálta

I gcásanna áirithe, féadfaidh sé nach bhfuil ort Cáin Cláraithe Feithiclí (CCF) a íoc nuair a chláraíonn tú d’fheithicil. De rogha air sin, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal faoiseamh a fháil ó mhéid áirithe CCF.

Tugann an rannán seo cur síos ar na faoisimh agus díolúintí atá ar fáil.

Tá eolas CCF níos cuimsithí tugtha sna Exemptions and Reliefs manual.

Iarrtar ar chustaiméirí iarratais i leith na faoisimh a leagtar amach a sheoladh isteach trí M'Fhiosruithe, nuair is féidir.

Ar aghaidh: Aistriú cónaitheachta