Íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Ba chóir duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas má fhaigheann tú íocaíochtaí ón An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) le linn na bliana. Féadfar liosta de na cineálacha íocaíochtaí agus eolas a fháil ar an gcaoi a ríomhtar cáin sa rannán Cáin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh

Más fostóir thú le foireann atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh, féadfaidh tú fáil amach cén chaoi le cáin a ghearradh air seo sa rannán Cáin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh sa rannán maidir le Daoine a fhostú.