Cáin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh – Sochar Breoiteachta (SB)

Léargas ginearálta

Tá trí phríomhchineál íocaíochtaí leasa shóisialaigh ann a dhéanann An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS)

  • Íocaíochtaí ranníocacha, mar shampla, Sochar Breoiteachta (SB). Tá sé bunaithe ar do ranníocaíochtaí Árachais Shóisialaigh Pá-Choibhneasa (ÁSPC).
  • Íocaíochtaí neamh-ranníocacha, mar shampla, Liúntas Cuardaitheora Poist. Tá sé seo bunaithe ar thástáil acmhainne.
  • Íocaíochtaí uilíocha, mar shampla, Sochar Leanaí. Níl sé seo bunaithe ar ranníocaíochtaí ÁSPC ná ar thástáil acmhainne.

Mínítear sa rannán seo cén chaoi a ngearrtar cáin ar Shochar Breoiteachta, Sochar Díobhála Ceirde agus Sochar Cumais Pháirtigh, ar íocaíochtaí ranníocacha iad araon. Chun tagairt dó a éascú, clúdaíonn an téarma SB na trí íocaíocht araon.

Ar aghaidh: Cánachas ar Shochar Breoiteachta, Sochar Díobhála Ceirde agus Sochar Cumais Pháirtigh