Cáin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh – Sochar Breoiteachta (SB)

  1. Léargas ginearálta
  2. Cánachas ar Shochar Breoiteachta, Sochar Díobhála Ceirde agus Sochar Cumais Pháirtigh
  3. An méid Sochair Breoiteachta atá san áireamh i bhFógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) an fhostaí
  4. Cén chaoi le fostaí atá ag fáil Sochar Breoiteachta a íoc?

An méid Sochair Breoiteachta atá san áireamh i bhFógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) an fhostaí

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Seolann An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) sonraí faoin éileamh Sochair Breoiteachta go díreach chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Eiseoidh muid Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) leasaithe chuig d’fhostóir. 

(Roimh 1 Eanáir 2018, chuireadh fostóirí na híocaíochtaí Sochair Breoiteachta san áireamh leis an bpá.)

Ar aghaidh: Cén chaoi le fostaí atá ag fáil Sochar Breoiteachta a íoc?