Cáin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh – Sochar Breoiteachta (SB)

Cánachas ar Shochar Breoiteachta, Sochar Díobhála Ceirde agus Sochar Cumais Pháirtigh

Ón 1 Eanáir 2018, níor chóir d’fhostóirí pá fostaithe a leasú d’fhonn an cháin atá dlite ar íocaíochtaí Sochair Bhreoiteachta a bhailiú. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim anois aon cháin atá dlite ar na híocaíochtaí ach creidmheasanna cánach agus bandaí ráta an fhostaí a laghdú de mhéid an SB a fhaightear. Níl íocaíochtaí Sochair Breoiteachta faoi dhliteanas an Mhuirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC). Ní leasófar bandaí ráta MSU an fhostaí. 

Ní eisíonn An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) fógraí Sochair Breoiteachta a thuilleadh chuig fostóirí. Faigheann na Coimisinéirí Ioncaim sonraí anois faoin éileamh agus eisíonn siad an Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim go dtí an fostóir.

Roimh 01 Eanáir 2018, chuireadh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RCS) fostóirí ar an eolas faoi na suimeanna incháinithe Sochair Breoiteachta a fuair an fostaí, agus na dátaí a tosaíodh na híocaíochtaí seo. 

Ar aghaidh: An méid Sochair Breoiteachta atá san áireamh i bhFógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) an fhostaí