Cáin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh – Sochar Breoiteachta (SB)

Cén chaoi le fostaí atá ag fáil Sochar Breoiteachta a íoc?

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas ar an leathanach seo le do dhualgais reatha. Chun eolas a fháil ar do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019, féach ar an treoir d’fhostóirí in  Employers Guide to PAYE.

Sa chás go bhfuil scéim pá breoiteachta i bhfeidhm, níor chóir don fhostóir cáin a ghearradh ach amháin ar an sciar sin de thuarastal an fhostaí a bhaineann le pá. Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim an cháin dhlite i leith aon íocaíochtaí Sochair Breoiteachta de bhun chreidmheasanna cánach agus bhandaí ráta an fhostaí a laghdú. Ní mór d’fhostóirí na creidmheasanna cánach agus bandaí ráta a úsáid mar atá ar an Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) leasaithe arna eisiúint ag na Coimisinéirí Ioncaim a úsáid. 

Seo thíos trí shampla a mhíníonn an chaoi a n-oibríonn an próiseas Sochair Breoiteachta sa chás:

  • go n-íoctar an Sochar Breoiteachta go díreach leis an bhfostóir (sampla 1)
  • go n-íoctar an Sochar Breoiteachta go díreach leis an bhfostaí (sampla 2)
  • nach n-oibríonn an fostóir scéim pá breoiteachta (sampla 3).