Ceadúnas Cearrbhachais

Léargas ginearálta

Iarrtar ar oibreoirí meaisíní cearrbhachais:

  • Ceadúnas Cearrbhachais a choinneáil le haghaidh gach áitreabh ina bhfuil meaisíní cearrbhachais ar fáil le himirt
  • ceadúnas a choinneáil le haghaidh gach meaisín cearrbhachais
  • agus
  • gach ceadúnas a bheith ar taispeáint go feiceálach ar an meaisín cearrbhachais.

Féadtar iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Cearrbhachais agus ar Cheadúnais Meaisíní Cearrbhachais chun bliain iomlán a chlúdach, nó ar feadh tréimhse trí mhí. Níl aon tréimhse ceadúnúcháin sheasta ann.

Ní fhéadann na Coimisinéirí Ioncaim Ceadúnais Meaisín Cearrbhachais a eisiúint ach amháin le linn tréimhse bhailíochta an Deimhnithe reatha Cúirte.

Coir atá ann meaisín cearrbhachais a oibriú faoi Chead do Mheaisín Siamsa. Tá an meaisín cearrbhachais faoi réir urghabhála agus tá an t-oibreoir faoi réir ionchúisimh.

Má tá meaisín cearrbhachais á oibriú agat, ní mór Ceadúnas Cearrbhachais a bheith agat.

Costas

Cineál an CheadúnaisDleacht Mháil

Ceadúnas Cearrbhachais Bliantúil

€630

Ceadúnas Cearrbhachais trí mhí

€175

Ceadúnas Meaisín Cearrbhachais Bhliantúil

€505

Ceadúnas Meaisín Cearrbhachais trí mhí

€145

Ar aghaidh: Sainmhíniú ar mheaisín cearrbhachais