Ceadúnas Cian-Gheallghlacadóra

Léargas ginearálta

Má tá do ghnó páirteach i ngeallta a dhéanamh le daoine in Éirinn trí mheán cianda, ní mór Ceadúnas Cian-Gheallghlacadóra a bheith agat. Tá tú faoi dhliteanas an Dleacht Ghealltóireachta a íoc. 

Is éard atá i gceist le ‘meán cianda’ ná cumarsáid ar aon mheán leictreonach, lena n-áirítear an t-idirlíon, an fón agus aon chineál teileagrafaíochta, bíodh sé nó ná bíodh sé gan sreang.

Féadfaidh geallghlacadóirí ceadúnaithe glacadh le geallta trí mheán cianda gan Ceadúnas Cian-Gheallghlacadóra i gcúinsí áirithe. Is iad sin sa chás gur lú luach iomlán na ngeallta cianda ná:

  • €250,000
  • 10% dá láimhdeachas bliantúil clúdaithe ag Ceadúnas Geallghlacadóra.

Is tréimhse sheasta dhá bhliain í an tréimhse cheadúnúcháin. Is ón 1 Iúil 2019 go 30 Meitheamh 2021 atá an tréimhse reatha. Tosaíonn an tréimhse nua ar an 1 Iúil 2021. Rachaidh na ceadúnais in éag ag deireadh na tréimhse ceadúnúcháin, is cuma an dáta eisiúna. 

An costas atá ar an gcéad Cheadúnas Cian-Gheallghlacadóra ná €10,000.

Tá costas na hathnuachana bunaithe ar láimhdeachas.

Féadtar íocaíocht a dhéanamh in aon tráth amháin, nó in dhá thráthíocaíocht chomhionanna. Tá an chéad íocaíocht dlite ag an tráth a eisítear an ceadúnas. Beidh an dara híocaíocht dlite ar nó roimh an 1 Iúil atá leathshlí tríd an tréimhse sheasta cheadúnúcháin.

Seolfaidh an Oifig Náisiúnta Ceadúnais Máil fógra chugat sula n-éiríonn an dara híocaíocht de bheith dlite.

Ar aghaidh: An chéad iarratas ar Cheadúnas Cian-Gheallghlacadóra