Ceadúnas Idirghabhálaí Cian-Ghealltóireachta

Léargas ginearálta

Más éard atá i gceist le do ghnó ná daoine a cheadú chun geallta a chur le daoine eile trí mheán cianda, ní mór Ceadúnas Idirghabhálaí Cian-Ghealltóireachta a bheith agat. Tá tú faoi dhliteanas i leith na Dleachta Idirghabhálaí Gealltóireachta.

Is éard atá i gceist le ‘meán cianda’ ná cumarsáid ar aon mheán leictreonach, lena n-áirítear an t-idirlíon, an teileafón agus aon chineál teileagrafaíochta. 

Is tréimhse sheasta dhá bhliain í an tréimhse cheadúnúcháin. Is ón 1 Iúil 2019 go 30 Meitheamh 2021 atá an tréimhse reatha. Tosaíonn an tréimhse nua ar an 1 Iúil 2021. Rachaidh na ceadúnais in éag ag deireadh na tréimhse ceadúnúcháin, is cuma an dáta eisiúna. 

An costas atá ar an gcéad cheadúnas ná €10,000.

Tá costas na hathnuachana bunaithe ar thuilleamh bliantúil coimisiúin.

Féadtar íocaíocht a dhéanamh in aon tráth amháin, nó in dhá thráthchuid chomhionanna. Tá an chéad íocaíocht dlite ag an tráth a eisítear an ceadúnas. Beidh an dara híocaíocht dlite ar an 1 Nollaig nó roimhe atá leathshlí tríd an tréimhse sheasta cheadúnúcháin.

Seolfaidh an Oifig Náisiúnta Ceadúnais Máil fógra chugat sula n-éiríonn an dara híocaíocht de bheith dlite.

Ar aghaidh: An chéad iarratas ar Cheadúnas Idirghabhálaí Cian-Ghealltóireachta