Córas gnéithe inrianaitheachta agus slándála

Léargas ginearálta

Foráiltear in Airteagal 15 agus Airteagal 16 den Tobacco Products Directive (Directive 2014/40/EU) córais gnéithe inrianaitheachta agus slándála ar fud an Aontais Eorpaigh le haghaidh táirgí tobac chun aghaidh a thabhairt ar thrádáil aindleathach.

Ón 20 Bealtaine 2019, ní mór aitheantóir uathúil a bheith ar na toitíní agus ar an tobac rollta uile a dhíoltar ar an margadh in Éirinn.

Ón 20 Bealtaine 2024, cuirfear síneadh leis an riachtanas seo chun gach táirge tobac a chlúdach.

Le haghaidh tuilleadh eolas féach suíomh idirlín an Choimisiúin Eorpaigh.

Ar aghaidh: Dualgais miondíoltóirí