Gnóthais chomhinfheistíochta

Léargas ginearálta

Iontaobhais Aonaid Dhíolmhaithe (EUTs)

Is éard is iontaobhas aonaid díolmhaithe ann ná iontaobhas aonaid a aithnítear sa dlí cánach faoi Alt 731(5) den Acht Comhdhlúite Cánacha (ACC), 1997.

Go hiondúil, is mar Chistí Infheistíochta Malartacha faoin Acht um Iontaobhais Aonad, 1990 a údaraíonn Banc Ceannais na hÉireann iontaobhais aonaid. Tá iontaobhais aonaid teoranta do shealbhóirí aonaid ar scéimeanna pinsin agus carthanais iad. Ní mheasann Banc Ceannais na hÉireann iad a bheith ar oscailt don phobal i gcoitinne agus dár réir ní thugann údarú dóibh.

Ar aghaidh: Cistí