Gairmeacha

Deiseanna gairme

Tá na Coimisinéirí Ioncaim i mbun earcaíochta ag leibhéal bainisteoirísóisearacha agus sinsearacha.

Más rud é bhfuil an-dúil agat a bheith ag obair in eagraíocht fhorásacha dhéanann infheistiú ina baill foirne, tar ag obair linne.

Príomhoifigeach - An Rannóg Polasaí& Reachtaíochta Cánacha Gnó – Corcaigh

Leis an ról seo ag leibhéal bainistíochta sinsearaí taobh istigh de sheirbhísípolasaí, reachtaíochta agus léirmhínithe na gCoimisinéirí Ioncaim, cuirtear deisiontach ar fáil do dhuine a bhfuil an taithí chuí aige nó aici i réimse cánachaamhail an :

 • Cháin Chorparáide
 • Cáin Ioncaim
 • agus
 • Cáin Gnóthachan Caipitiúil.

Is ról ceannaireachta é seo lena ngabhann freagracht as torthaí a bhainistiúagus a chur ar fáil ag caighdeáin arda i réimse an chánachais gnó, agus ag anam céanna ionchur láidir a thabhairt i bhforbairt leanúnach creat reachtachagus oibriúcháin na gCoimisinéirí Ioncaim.

San áireamh sa ról tá tacaíocht don Roinn Airgeadais ó thaobh forbairt polasaí i dtaca le:

 • réimse cáncha gnó
 • dréachtreachtaíocht chánach a ullmhú
 • agus
 • cuidiú leis an Aire Airgeadais lenacur tríd an Oireachtas.

San áireamh sa ról seo chomh maith tá cumasú adhéanamh ar chroí-straitéisí gnó na gCoimisinéirí Ioncaim, lena n-áirítear tríthreoir agus léirmhíniú teicniúil a chur ar fáil do bhaill foirne na gCoimisinéiríIoncaim, cleachtóirí cánach agus gnóthaí.

An dáta deiridh don chomórtas seo ná Dé Deardaoin, 28 Samhain 2019 ag 1i.n.

Oifigeach Riaracháin (Teicneolaíocht na Faisnéise agusna Cumarsáide (TFC)) - Baile Átha Cliath agus Luimneach

Leis an ról Oifigeach Riaracháin (TFC) cuirtear deiseanna le gairm bheatha athosú i gceann de na timpeallachtaí TFC is fearr in Éarnáil Phoiblí na hÉireann,ag cuimsiú réimse leathan teicneolaíochtaí sofaisticiúla.

Tá na CoimisinéiríIoncaim ar thóir daoine a bhfuil suim mhór acu sa Teicneolaíocht Faisnéise lehaghaidh róil dírithe ar fheabhsú leanúnach ar chur i bhfeidhm agus seachadadhseirbhísí teicneolaíochta.

Táthar ag súil go líonfaidh na hiarratasóirí na róil irannóga amhail ath-innealtóireacht:

 • Anailíse Gnó agus Próiseas Gnó
 • Forbairt Bogearraí
 • Bainistiú Gréasán
 • Slándáil Teicneolaíochta Faisnéise
 • Bainistíocht Faisnéise
 • Anailísíocht Réamhfháistineach
 • agus
 • Ailtireacht Fiontar.

Tá naCoimisinéirí Ioncaim tiomanta d’oiliúint agus d’fhorbairt leanúnach a mballfoirne.

An dáta deiridh don chomórtas seo ná Dé Deardaoin, 28 Samhain 2019 ag 1i.n.

Is Fostóir Comhionannais Deiseanna é Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.