Gairmeacha

Deiseanna gairme

Tá na Coimisinéirí Ioncaim i mbun earcaíochta ag leibhéal ardbhainistíochta

Má tá dúil agat a bheith ag obair in eagraíocht fhorásach a dhéanann infheistiú ina gcuid ball foirne, nach breá teacht chun obair linn?

Is róil lárnacha ardbhainistíochta agus cheannaireachta iad seo, freagrach as torthaí ardchaighdeáin a bhaint amach. Beifear ag súil go gcuirfidh tú go láidir le croí-straitéisí na gCoimisinéirí Ioncaim a bhaint amach, idir ionchur pearsanta agus ionchur i gcomhpháirt le daoine eile, i dtimpeallacht ghnó atá dúshlánach, casta agus dinimiciúil.

Príomhoifigeach Cúnta, Saineolaí Praghsála Aistrithe – Cáin Idirnáisiúnta nó Iniúchadh

Saineolaí Praghsála Aistrithe – Cáin Idirnáisúnta

Beidh ról lárnach agat i réitigh Nósanna Imeachta um Chomhaontuithe Frithpháirteacha (MAP) agus Réamh-Chomhaontuithe Praghsála (APA) déthaobhacha agus beidh tú ag díriú ar an réimse praghsála aistrithe idirnáisiúnta, lena n-áirítear díospóidí cánach a bhaineann le praghsáil aistrithe a réiteach mar chuid d’oibleagáidí conartha na hÉireann.

Saineolaí Praghsála Aistrithe – Iniúchadh

D’fhonn bonn cánach corparáide na hÉireann a chosaint, beidh freagracht agat as iniúchtaí praghsála aistrithe rioscadhírithe agus/nó fiosruithe ar thaifeadtaí airgeadais gnóthaí agus treoróidh agus stiúrfaidh tú foireann a reáchtálfaidh na hidirghabhálacha seo.

Is é an Déardaoin, 11 Feabhra 2021 ag 13:00 an dáta agus am dúnta d’iarratais don chomórtas seo.

Is Fostóir Comhionannais Deiseanna é Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.