Gairmeacha

Deiseanna gairme

Tá na Coimisinéirí Ioncaim i mbun earcaíochta ag leibhéal ardbhainistíochta.

Má tá dúil agat a bheith ag obair in eagraíocht fhorásach a dhéanann infheistiú ina gcuid ball foirne, nach breá teacht chun obair linn?

Leibhéal Ardbhainistíochta (Príomhoifigeach) – Luimneach

Leis an bpost tábhachtach seo i Rannóg na bhFiontar Meánmhéide sna Coimisinéirí Ioncaim, cuirtear deis chorraitheach ar fáil, ag leibhéal ardbhainistíochta, chun cur le croí-straitéisí na gCoimisinéirí Ioncaim a bhaint amach, idir ionchur pearsanta agus ionchur i gcomhpháirt le daoine eile, i dtimpeallacht ghnó atá dúshlánach, casta agus dinimiciúil.

Ról ceannaireachta é seo ina bhfuil freagracht as torthaí ardchaighdeáin a bhaint amach taobh istigh de bhrainse oibriúcháin earnáil-sonrach, trí idirghníomhú éifeachtach le baill foirne agus úsáid mhaith as struchtúir rialachais chorparáidigh. Leis an ról seo, teastaíonn bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar fhoireann atá bunaithe i láithreacha éagsúla, agus, mar chuid d’fhoireann ardbhainistíochta na gCoimisinéirí Ioncaim, ionchur ar pholasaithe agus tosaíochtaí straitéiseacha rannóige agus náisiúnta.

An dáta deiridh don chomórtas seo ná Dé Deardaoin 19ú Márta 2019 ar 1 i.n.

Is fostóirí comhionannas deiseanna iad na Coimisinéirí Ioncaim.