Gairmeacha

Deiseanna gairme

Tá na Coimisinéirí Ioncaim ag Earcú Speisialtóirí Cánach le haghaidh Róil Cheannaireachta 

Más speisialtóir cánach thú a bhfuil taithí agat le déanaí i gceannaireacht agus atá réidh le cur le straitéisí na gCoimisineirí Ioncaim, nach breá teacht chun obair linn?

Speisialtóir Cánach (Príomhoifigeach Cúnta) - Ar fud na tíre Róil in Polasaí agus Reachtaíocht Cánach  

Tá róil éagsúla á dtairiscint ag na Coimisinéirí Ioncaim sna réimsí cánach gnó, pearsanta, caipitiúil, indíreach, a bhaineann le maoin agus cánacha idirnáisiúnta, áit a mbeidh an deis agat: 

  • Difríocht buan a dhéanamh ar dhul chun cinn eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil na hÉireann, trí chur le forbairt pholasaí cánach na hÉireann, nó trí pháirt a ghlacadh i bpolasaí cánach idirnáisiúnta a mhúnlú, a bhfuil tionchar aige ar bhonn cánach agus gealltanais cánach idirnáisiúnta na hÉireann.
  • Chun bheith ar thús déileáil le fiosruithe casta teicniúla cánach agus léirmhíniú saineolaithe ar reachtaíocht chánach a sholáthar, cibé acu tacú le comhlíonadh deonach ó cháiníocóirí nó obair na gCoimisinéirí Ioncaim aghaidh a thabhairt ar neamhchomhlíontacht. 

Mar eagraíocht fhorásach, déanann muid infheistíocht inár bhfoireann agus tacaíonn muid leo, trí fhostaíocht sheasmhach i róil dhúshlánacha agus shásúla a thairiscint, le beartais oibre atá nua-aimseartha agus solúbtha agus a thacaíonn le teaghlaigh agus deiseanna forbartha gairme den scoth ar fáil. Oibríonn muid ó líonra de bhreis is 30 ionad ar fud na tíre leis an gcumas agus inniúlacht shuntasach chun tacú le hobair chumaisc agus é a éascú, le meascán d’fhreastal oifige agus obair ón mbaile. 

Le haghaidh tuilleadh eolais féach:

Tabhair do d’aire go bhfuil an dáta agus an t-am deiridh don chomórtas thuasluaite curtha siar go dtí an Aoine, 03 Feabhra 2023, ag 13.00 an dáta agus an t-am deiridh don chomórtas thuas.

Is Fostóir Comhionannais Deiseanna é Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.