Gairmeacha

Deiseanna gairme

Tá na Coimisinéirí Ioncaim i mbun earcaíochta ag Leibhéal Bainistíochta Sóisearaí 

Deiseanna Gairme do Chéimithe

An bhfuil tú ar bís maidir le cáin? Bí linn le haghaidh an deis difríocht mhór a dhéanamh agus tú ag forbairt gairme agus ag cur le seachadadh cuspóirí straitéiseacha na gCoimisinéirí Ioncaim.

Comórtas na gCoimisinéirí Ioncaim 2022 le haghaidh Ceapachán chuig Post mar Oifigeach Riaracháin (AO) Iniúchadh agus Comhlíontacht

Tugann na poist bhainistíochta shóisearacha seo deis iontach do chéimithe gairm bheatha a fhorbairt i gcúrsaí cánach agus custaim áit ar féidir leat cur go mór le raon leathan oibre. Beidh tú páirteach i raon tosaíochtaí a chur chun cinn faoi dhara colún straitéiseach na gCoimisinéirí Ioncaim ag tabhairt aghaidh ar neamhchomhlíontacht. Féadtar go n-áireofaí i do chuid oibre freisin cur le forbairt leanúnach ar fhaisnéis ghnó agus ar chórais bhainistíochta riosca agus ar bhainistiú foirne na gCoimisinéirí Ioncaim.

Bíonn idirghníomhú i gceist le go leor gnéithe den phost le gnólachtaí móra, meánacha agus beaga, cáiníocóirí aonair, comhairleoirí cánach, comhlachtaí ionadaíocha, ranna Rialtais eile, agus comhlachtaí idirnáisiúnta (m.sh. institiúidí an AE, an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE), an Eagraíocht Dhomhanda Custam (WCO), etc.). I róil áirithe, áireofar obair lasmuigh den láthair ag déileáil le cáiníocóirí agus a gcuid comhairleoirí go pearsanta.

Mar eagraíocht fhorásach, déanann muid infheistíocht inár bhfoireann agus tacaíonn muid leo, trí fhostaíocht sheasmhach i róil dhúshlánacha agus shásúla a thairiscint, le beartais oibre atá solúbtha agus a thacaíonn le teaghlaigh agus deiseanna forbartha gairme den scoth ar fáil.  Oibríonn muid ó líonra de bhreis is 30 ionad ar fud na tíre leis an gcumas agus inniúlacht shuntasach chun tacú le hobair chumaisc agus é a éascú, le meascán d’fhreastal oifige agus obair ón mbaile.

Is é an Aoine, 19 Lúnasa 2022 ag 13:00 an dáta agus am deiridh don chomórtas thuas.

Is Fostóir Comhionannais Deiseanna é Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Gairmeacha