An chaoi le gearán a dhéanamh

  1. Léargas ginearálta
  2. Athbhreithnitheoirí seachtracha
  3. Achoimre ar shamplaí d'athbhreithnithe inmheánacha agus seachtracha

Achoimre ar shamplaí d'athbhreithnithe inmheánacha agus seachtracha

Faoinár nósanna imeachta um Ghearán agus Athbhreithniú, ní mór do na Coimisinéirí Ioncaim an méid seo a leanas a fhoilsiú:

Déantar é seo chun go mbeidh na nósanna imeachta chomh hoscailte agus chomh trédhearcach agus is féidir. Cosnaíonn muid rúndacht faisnéise cáiníocóirí faoi Alt 851A den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Mar sin tá muid tar éis sonraí anaithnide agus achoimrithe a chur ar fáil sna cás-staidéir shamplacha. Féach na naisc thíos: