Caighdeáin um sheirbhís do chustaiméirí

Léargas ginearálta

Léirítear inár gcaighdeáin um sheirbhís do chustaiméirí an cineál caighdeán seirbhíse a fhéadfaidh tú bheith ag súil leis uainn.

Teastaíonn uainn é a dhéanamh éasca duit do ghnó a dhéanamh linn. Tá fúinn an tseirbhís atá uait a sholáthar go tapaidh gan aon stró. Chun cabhrú linn cabhrú leat, iarraimid ort d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) nó d'uimhir tagartha cánach agus sonraí eile riachtanacha a bheith réidh agat nuair a dhéanann tú teagmháil linn.

Tá fúinn seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar. Chun caighdeán ár seirbhíse teileafóin a thástáil, déanaimid glaonna a thaifeadadh. 

Déantar bainistiú cúramach ar litreacha ó chustaiméirí d'fhonn freagraí a thabhairt go tapaidh.

Úsáidimid suirbhéanna ar chustaiméirí, painéil de chustaiméirí agus grúpaí fócais chun taithí an phobail ar dhéileáil linn a chloisteáil go díreach.

Aithníonn na coimitmintí agus na caighdeáin seo go bhfuil ionchais custaiméirí ag athrú. Aithníonn siad chomh maith go bhfuil cumas digiteach ag méadú, fáil ar sheirbhís 24 uair sa lá, 7 lá na seachtaine. Lena n-áirítear an teacht chun cinn inár múnla gnó ‘Tús Áite Digiteach agus nuálaíocht’, i gcomhréir le Plean Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí 2030: Straitéis : Ag tógáil ar ár Láidreachtaí.

Is féidir go n-athródh soláthar ár seirbhíse idir tréimhsí móréilimh[1] agus beagéilimh. Táimid an-bhuíoch de bhur bhfoighne agus de bhur dtuiscint le linn na mbuaicthréimhsí seo. Chun an mhoill a ghabhann leis na buaicthréimhsí a sheachaint ba cheart duit ár seirbhísí ar líne a úsáid, moChúrsaí Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Is iadsan na slite is tapúla, is éasca agus is áisiúla duit chun gnó a dhéanamh linn.

Pointe rochtana singil is ea ár seirbhís Ar Líne moChúrsaí chuig raon leathan de sheirbhísí ar líne (seachas ROS le haghaidh custaiméirí gnó). Tá áis fiosruithe shlán ar líne, M’Fhiosruithe, againn le haghaidh cáiníocóirí agus gníomhairí cánach. Ciallaíonn sé seo gur féidir linn teachtaireachtaí slána a sheoladh agus a fháil ina bhfuil faisnéis íogair ghnó. Féadtar dul chun cinn d'fhiosrúcháin a rianú freisin trí fhéachaint ar an 'Colún Stádais ar an scáileán 'Taifead na bhFiosruithe' trí moChúrsaí nó ROS.

Áirítear le moChúrsaí freisin Fíorú Dhá Chéim(2FA), cuirfidh sé seo sraith shlándála bhreise le do chuntas ar líne. Oibríonn sé trí chód aonuaire a sheoladh chuig d'fhón póca gach uair a logálann tú isteach. Is gá é seo a chur ar fáil in éineacht le do shonraí logála isteach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim atá ann cheana féin chun logáil isteach ar moChúrsaí.

Cosnóimid go cúramach aon fhaisnéis a thugtar dúinn. Déileáiltear go rúnda le sonraí cáiníocóirí.

[1] De ghnáth, is iad seo na tréimhsí móréilimh:

 • custaiméirí Íoc Mar a Thuillir’ (ÍMAT):
  • Samhain go lár mhí Aibreáin
 • custaiméirí gnó agus corparáide:
  • deireadh mhí Eanáir go deireadh mhí Feabhra
  • agus
  • deireadh mhí Mheán Fómhair go lár mhí na Samhna
 • custaiméirí Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ):
  • Eanáir
  • Márta
  • agus
  • Samhain go deireadh mhí na Nollag.

Ar aghaidh: Caighdeáin agus Gealltanais Ar Líne agus Teileafóin