Carthanais neamhchónaitheacha agus comhlachtaí formheasta – faoiseamh ó cháin ar thabhartais

Meiteashonraí faoi thacar sonraí na staitisticí
CeannteidealCur síos

Teideal

Carthanais neamhchónaitheacha agus comhlachtaí Ffrmheasta – Faoiseamh ó cháin ar thabhartais

Cur síos

Liosta na gcarthanas neamhchónaitheach údaraithe faoin Scéim Faoisimh ó Cháin ar Thabhartais do Charthanais Incháilithe agus do Chomhlachtaí eile Formheasta faoi théarmaí Alt 848A den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997

Foilsitheoir

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Pointe teagmhála

statistics@revenue.ie

Eochairfhocail

Carthanais, Carthanais Údaraithe, Carthanais Neamhchónaitheacha, Comhlachtaí Formheasta, Faoiseamh ó Cháin, Tabhartais, Uimhir Charthanais, Alt 848A den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997

Minicíocht an fhoilsithe

Ráithiúil

Dáta eisiúna

01/06/2004

Dáta an athraithe dheireanaigh

26/07/2019

Cineál an cheadúnais

CC-BY

Ráiteas Modh

Method Statement for non-resident charities and approved bodies – Tax Relief on Donations Dataset