Díolúine chánach do charthanais

Léargas ginearálta

Féadtar cur isteach ar dhíolúine chánach do charthanais má tá stádas carthanais deonaithe ag an Rialálaí Carthanas do do charthanas.

Ciallaíonn sé seo go bhféadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ón méid seo a leanas a íoc:

Má tá fostaithe ag do charthanas, beidh ort Cáin Ioncaim a íoc faoin gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT). Féach an Treoir maidir le hÍoc Mar a Thuillir (ÍMAT) sa rannán Daoine a fhostú ar ár suíomh idirlín.

Níl díolúine ghinearálta ó CBL ann do charthanais. Tá roinnt faoiseamh sonrach ó CBL ann a fhéadfaidh a bheith i gceist le gníomhaíochtaí carthanúla. 

Féadtar leas a bhaint as an Scéim Cúitimh CBL do charthanais chomh maith.

Coinníonn an Rialálaí Carthanas liosta de na carthanais uile atá cláraithe in Éirinn.

Ar aghaidh: Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh ar dhíolúine chánach do charthanais