Eolas do Chuideachtaí a Choinníonn Siar (CSSG)

Léargas ginearálta

Is cáin í an CSSG a fheidhmítear ar íocaíochtaí a dhéanann daoine cuntasacha le haghaidh seirbhísí áirithe gairmiúla.

Más duine cuntasach thú ní mór duit CSSG a asbhaint ag ráta 20% ó íocaíochtaí a dhéantar le haghaidh seirbhísí áirithe gairmiúla.

Ní mór do dhaoine cuntasacha tuairisceáin CSSG a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim agus muid an CSSG asbhaint a íoc linn.

Tugtar an duine sonraithe ar an duine a sholáthraíonn an tseirbhís.

Ar Aghaidh: Cé a dhéanann asbhaintí CSSG?