Cáin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí Gairmiúla (CISG)

Léargas ginearálta

Is cáin í an CISG a fheidhmítear ar íocaíochtaí a dhéanann daoine cuntasacha le haghaidh seirbhísí áirithe gairmiúla.

Más duine cuntasach thú ní mór duit CISG a asbhaint ag ráta 20% ó íocaíochtaí a dhéantar le haghaidh seirbhísí áirithe gairmiúla.

Ní mór do dhaoine cuntasacha tuairisceáin CISG a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim agus muid an CISG asbhaint a íoc linn.

Tugtar an duine sonraithe ar an duine a sholáthraíonn an tseirbhís.

Ar aghaidh: Céard is seirbhísí gairmiúla ann?