Díolúine chánach do charthanais

Carthanais a bhfuil a struchtúr dlíthiúil á athrú

Féadfaidh carthanas a bhfuil díolúine chánach acu fógra a dhéanamh maidir lena struchtúr dlíthiúil a athrú ar an gcaoi seo:

Sampla amháin d’athrú i struchtúr dlíthiúil ná aistriú ó chomhlacht neamhchorpraithe go Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta (CTR).

Sa chás go ndéantar carthanais incháilithe a deonaíodh díolúine chánach do charthanais dóibh a chónascadh nó a hatheagrú, féadann an díolúine sin leanúint de bheith i bhfeidhm má bhaineann an méid seo a leanas leis an gcomhlacht nó na comhlachtaí:

  • go raibh údarú ó na Coimisinéirí Ioncaim acu
  • agus
  • gur chloí siad leis na coinníollacha uile cuí roimh athstruchtúrú a dhéanamh ar feadh tréimhse dhá bhliain ar a laghad.

Déan teagmháil le hAonad na nDíolúintí Carthanas agus Spóirt má bhíonn aon fhiosruithe agat.