Díolúine chánach do charthanais

Carthanais a bhfuil a struchtúr dlíthiúil á athrú

Ba chóir do charthanais a bhfuil sé i gceist acu struchtúr dlíthiúil a athrú dul i dteagmháil leis an Rialálaí Carthanas chun a chinntiú go leanann siad an nós imeachta ceart um athstruchtúrú.

Nuair atá an t-eintiteas nua cláraithe leis An Rialálaí Carthanas, ba chóir don charthanacht:

Déan teagmháil le hAonad na nDíolúintí Carthanas agus Spóirt má bhíonn aon fhiosruithe agat.

Ar aghaidh: Díolúine chánach do charthanais a tharraingt siar