Díolúine chánach do charthanais

Carthanais a bhfuil a struchtúr dlíthiúil á athrú

Féadfaidh carthanas a bhfuil díolúine chánach acu fógra a dhéanamh maidir lena struchtúr dlíthiúil a athrú ar an gcaoi seo:

Sampla amháin d’athrú i struchtúr dlíthiúil ná aistriú ó chomhlacht neamhchorpraithe go Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta (CTR).

Déan teagmháil le hAonad na nDíolúintí Carthanas agus Spóirt má bhíonn aon fhiosruithe agat.