Scéim Tabhartais Charthanúla

Léargas ginearálta

Faoin Scéim Tabhartais Charthanúla, ceadaítear faoiseamh cánach i leith tabhartais cháilitheacha a thugtar do charthanais incháilithe agus do chomhlachtaí ceadaithe.

Má thugann duine aonair tabhartas os cionn €250 in aon bhliain amháin, féadfaidh an carthanas nó an comhlacht ceadaithe aisíocaíocht a éileamh i leith na cánach a d’íoc an deontóir ar an tabhartas sin.

Má thugann comhlacht tabhartas os cionn €250 in aon bhliain amháin, féadfaidh an comhlacht asbhaint cánach a éileamh amhail gur costas trádála an tabhartas 

Tá teorainn ceithre bliana ann chun éileamh a dhéanamh faoin scéim seo.

Ar aghaidh: Céard is carthanas incháilithe nó comhlacht ceadaithe ann?