Scéim Tabhartas Carthanúil

Léargas ginearálta

Faoin Scéim Tabhartas Carthanúil, ceadaítear faoiseamh cánach i leith tabhartais cháilitheacha a thugtar do chomhlachtaí ceadaithe.

Má thugann duine aonair tabhartas os cionn €250 in aon bhliain amháin, féadfaidh an comhlacht ceadaithe aisíocaíocht a éileamh i leith na cánach a íocadh ar an tabhartas sin.

Má thugann comhlacht tabhartas os cionn €250 in aon bhliain amháin, féadfaidh an comhlacht asbhaint cánach a éileamh amhail gur costas trádála an tabhartas.

Tá teorainn ceithre bliana ann chun éileamh a dhéanamh faoin scéim seo.

Ar aghaidh: Céard is comhlacht ceadaithe ann?