Scéim Tabhartais Charthanúla

Céard is tabhartas cáilitheach ann?

Beidh tabhartas incháilithe faoin Scéim Tabhartais Charthanúla:

  • más íocaíocht é nach lú ná €250 in aon bhliain amháin
  • más íocaíocht é nach mó ná €1m in aon bhliain amháin
  • má tá sé i bhfoirm airgid nó urrúis ainmnithe, nó meascán d’airgead agus scaireanna
  • más rud é nach bhfuil sé in-aisíoctha.

Beidh íocaíochtaí a dhéantar le buanordú nó le dochar díreach incháilithe chomh maith, chomh fada agus a chomhlíontar na coinníollacha thuas.

Mar dheontóir, féadfaidh sé gur mian leat tabhartas a thabhairt do níos mó ná aon charthanas amháin nó aon chomhlacht ceadaithe amháin. Más ea, beidh gach íocaíocht chuig gach eagraíocht incháilithe don scéim chomh fada agus a chomhlíontar na coinníollacha i gcás gach tabhartais.

Má tá ceangal idir thusa mar dheontóir, agus an carthanas nó comhlacht a bhfuil tú ag tabhairt tabhartais dó, tá an faoiseamh faoi réir srian 10% de d’ioncam iomlán don bhliain.

Ní mór nach bhfaighfeá aon leas, go díreach ná go hindíreach, ón tabhartas a thabhairt. Baineann sé seo le hábhar chomh maith i gcás aon duine atá bainteach leat.

Ní fhéadann tabhartas a bheith coinníollach ar an gcarthanas maoin a cheannach ó dheontóir nó ó dhuine bainteach leis an deontóir.

Ar aghaidh: Cé a fhéadann an faoiseamh a éileamh?