Lamháltais tíolacadh shealadacha a cuireadh i bhfeidhm in 2020

Léargas ginearálta

In 2020, chur na Coimisinéirí Ioncaim roinnt beart i bhfeidhm mar fhreagra ar an bpaindéim COVID-19.

Tugtar míniú sa rannán seo ar na lamháltais tíolacadh shealadacha a bhí i bhfeidhm in 2020 amháin.

Ar aghaidh: Dualgais tíolactha do scairscéimeanna