Imréiteach cánach, tuairisceáin a thíolacadh agus cánacha a íoc

Ní mór do ghnóthaí a gcuid tuairisceán uile a thíolacadh de réir mar a éiríonn siad de bheith dlite chun leas a bhaint as scéimeanna tacaíochta COVID-19. Ba chóir aon tuairisceán amuigh a thabhairt cothrom le dáta.