Lamháltais maidir le Cáin Chorparáide a rinneadh

Léargas ginearálta

Tá roinnt beart curtha i bhfeidhm ag na Coimisinéirí Ioncaim do ghnóthaí a bhfuil tionchar ag an bpáindéim COVID-19 orthu. Tugtar míniú sa rannán seo ar na bearta chuí do Cháin Chorparáide agus lamháltais sealadach a rinneadh do faoiseamh agus díolúintí eile a d’fhéadfadh a bheith infheidhmithe.

Ar aghaidh: Formhuirear ar thuairisceáin Chánach Corparáide déanacha a chur ar fionraí