Lamháltais shealadacha a rinneadh d'fhaoisimh agus díolúintí

Léargas ginearálta

Mar fhreagra ar an bpaindéim COVID-19, thug na Coimisinéirí Ioncaim bearta sealadacha isteach maidir le faoisimh agus díolúintí. 

Tugtar míniú sa rannán seo ar na lamháltais seo. Féadtar míniúcháin faoi lamháltais eile a rinneadh a fháil in Imréiteach cánach, tuairisceáin a thíolacadh agus cánacha a íoc.

Ar aghaidh: Faoiseamh sealadach ó Cháin Ioncaim do dhaoine féinfhostaithe