An CLÚTI a scrúdú

  1. Léargas ginearálta
  2. Cén úsáid a bhainfear as an bhfaisnéis atá ar CLÚTI?
  3. Rochtain theoranta

Cén úsáid a bhainfear as an bhfaisnéis atá ar CLÚTI?

Tá rochtain neamhshrianta ar fáil do na daoine seo:

  • An Garda Síochána
  • Aonad um Fhaisnéis Airgeadais na hÉireann
  • Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
  • An Biúró um Shócmhainní Coiriúla
  • agus
  • údaráis inniúla atá bainteach le sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, a bhrath nó a imscrúdú. 

Ar aghaidh: Rochtain theoranta