Modhanna íocaíochta

Cén chaoi le cur isteach ar údarú íocaíochta iarchurtha CCF

Más mian leat cur isteach ar údarú um íocaíocht iarchurtha CCF, ba chóir duit na foirmeacha seo a leanas a chomhlánú:

Ba chóir do do bhanc nó do comhlacht árachais an foirm ghealltanais Mál agus CCF a chomhlánú.

Féadann príomhdhíoltóirí mótar iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim chun ligean do dhíoltóirí comhlachaithe mótar dleachtanna agus cánacha a iarchur trí úsáid a bhaint as TAN nó CCF an phríomhaí. Más mian leat é seo a dhéanamh, ba chóir duit an fhoirm déileálaithe comhlachaithe CCF a chomhlánú chomh maith.

Ba chóir duit na foirmeacha comhlánaithe a sheoladh chuig an ríomh-Chustaim Aonad Cuntasaíochta.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an ríomh-Chustaim Aonad Cuntasaíochta.