Modhanna íocaíochta

Cén chaoi le cur isteach ar údarú íocaíochta iarchurtha CCF

Más mian leat cur isteach ar údarú um íocaíocht iarchurtha CCF, ba chóir duit na foirmeacha seo a leanas a chomhlánú:

Ba chóir do do bhanc nó comhlacht árachais an foirm ghealltanais a chomhlánú. 

Féadann príomhdhíoltóirí mótar iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim chun ligean do dhíoltóirí comhlachaithe mótar dleachtanna agus cánacha a iarchur trí úsáid a bhaint as uimhir aitheantais an phríomhaí leis na Coimisinéirí Ioncaim. Más mian leat é seo a dhéanamh, ba chóir duit an t-údarú déileálaithe comhlachaithe a chomhlánú chomh maith. 

Ba chóir duit na foirmeacha comhlánaithe a sheoladh chuig an Aonad Cuntasaíochta ríomh-Chustaim.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Aonad Cuntasaíochta ríomh-Chustaim.