Córas Nua Idirthurais Ríomhairithe (NCTS)

Leis an gcóras NCTS, féadtar do dhearbhuithe idirthurais a thíolacadh agus a thabhairt chun críche go leictreonach. Baineann gach Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) agus tíortha (Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa) úsáid as an NCTS.

Nuair a bheidh tú ceangailte ar líne leis an NCTS, féadtar:

  • teachtaireachtaí leictreonacha idirthurais a ghiniúint
  • teachtaireachtaí a sheoladh ón IRL - NCTS
  • freagraí leictreonacha a fháil, amhail glacadh le dearbhú, scaoileadh le hearraí agus fógra um urscaoileadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach NCTS Traders Guide - Guide to assist traders in the use of NCTS.

Cosaint sonraí

Bailíonn an tEolaire Iompórtála, Easpórtála agus Idirthurais (IET) de chuid OLAF (Oifig Frith-chalaoise an Choimisiúin Eorpaigh) eolas ar ghluaiseacht earraí chun críocha custam. Bailítear an t-eolas seo ón gcóras NCTS. 

Is iondúil go dtagraíonn an t-eolas a bhailítear do chuideachtaí, ach féadfaidh sé go dtagraíonn sé do dhaoine aonair chomh maith. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar na sonraí a bhailíonn an t-eolaire IET in Privacy Statement for IET.

Tuilleadh eolais

Tá líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe faoin gcóras NCTS.