Córas Nua Ríomhairithe um Idirthurais (CNRI)

Leis an gcóras CNRI, féadtar do dhearbhuithe idirthurais a thíolacadh agus a thabhairt chun críche go leictreonach. Féadann na tíortha seo a leanas CNRI a úsáid:

  agus

  • An tSeirbia.

Féadtar ceangal leis an gcóras CNRI trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Nuair a bheidh tú ceangailte, féadtar:

  • teachtaireachtaí leictreonacha idirthurais a ghiniúint
  • teachtaireachtaí a sheoladh ó CNRI na hÉireann
  • freagraí leictreonacha a fháil, amhail glacadh le dearbhú, scaoileadh le hearraí agus fógra um urscaoileadh.

Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil, féach NCTS Traders Guide - Guide to assist traders in the use of NCTS.

Cosaint sonraí

Bailíonn an tEolaire Iompórtála, Easpórtála agus Idirthurais (IET) de chuid OLAF (Oifig Frith-Chalaoise an Choimisiúin Eorpaigh) eolas ar ghluaiseacht earraí chun críocha custam. Bailítear an t-eolas seo ón gcóras CNRI. 

Is iondúil go dtagraíonn an t-eolas a bhailítear do chuideachtaí, ach féadfaidh sé go dtagraíonn sé do dhaoine aonair chomh maith. Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar na sonraí a bhailíonn an IET in Privacy Statement for IET.

Tuilleadh eolais

Tá líne chabhrach á hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh fiosruithe faoin gcóras CNRI.