Imréiteach láraithe (SASP)

Roimhe seo, tugatar Údarú Aonair do Nósanna Imeachta Simplithe (SASP) ar Imréiteach láraithe.

Mar thoradh ar an simpliú seo, is féidir le oibreoirí eacnamaíocha earraí a dhearbhú i mBallstát amháin (an Ballstáit maoirseachta). Féadann na hearraí seo á n-iompórtáil nó á n-easpórtáil go fisiceach i mBallstát éagsúil (Ballstát rannpháirteach). Leis an imréiteach láraithe, féadann oibreoirí eacnamaíocha lárú a dhéanamh ar chuntasaíocht agus íoc Dleachtanna Custam dá n-idirbhearta custam uile sa Bhallstát maoirseachta.

Ní bheidh imréiteach láraithe ar fáil ina iomláine go dtí 2022. Ní bheidh na córais leictreonacha chun tacú leis an bpróiseas ar fail go dtí sin. Le linn na hidirthréimhse, leanfaidh SASP de bheith ann, ach tabharfar imréiteach láraithe air. Faoin nós imeachta seo, ní fhéadtar an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • lárú a dhéanamh ar íoc na gcánacha agus na ndleachtanna a bhfuil feidhm leo sa Bhallstát rannpháirteach, mar shampla Cáin Bhreisluacha (CBL) agus Dleacht Mháil
 • riachtanais náisiúnta eile a chomhlíonadh, i ndáil le staitisticí agus toirmisc agus srianta.

Déanfar achoimre i d’údarú ar na socruithe chun déileáil leis na riachtanais seo sa Bhallstát rannpháirteach.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh

Sula ndéanann tú iarratas, ba chóir an self-assessment questionnaire seo a chomhlánú le cabhrú leat cinntiú go gcomhlíonann tú an caighdeán cuí.

Má bhraitheann tú go gcomhlíonfaidh do ghnóthas an caighdeán seo, ba chóir duit an simplified procedure application form a chomhlánú.

Ba chóir d’iarratas agus ceistneoir féinmheasúnaithe comhlánaithe a sheoladh chuig an Aonad Simplithe agus Comhlíontachta.

Ní thabharfaidh muid údaruithe um imréiteach láraithe ach amháin do shealbhóirí údarú Deimhniú d'Oibreoirí Eacnamaíocha Údaraithe (AEOC).

Nuair a fhaigheann muid d’iarratas comhlánaithe, ní mór próiseas comhairliúcháin a bheith ann idir an Ballstát maoirseachta agus an Ballstát rannpháirteach. (Tabhair do d’aire: Teastaíonn sé seo de réir dlí.)

Leis an bpróiseas comhairliúcháin, cinnteofar an méid seo:

 • go bhfuil foráil chuí san údarú sa Bhallstát maoirseachta le haghaidh dearbhuithe custam agus riachtanais staitistiúla
 • go gclúdaítear san údarú na riachtanais i ndáil leis an méid seo a leanas faoi dhlí náisiúnta an Bhallstáit rannpháirtigh:
  • staitisticí
  • CBL
  • ráthaíochtaí
  • earraí toirmiscthe agus srianta.
 • go bhfuil comhphlean rialaithe i bhfeidhm le haghaidh rialú éifeachtach ar an uile earra faoin údarú sna Ballstáit maoirseachta agus rannpháirteacha.

Má tá gach rud in ord, eiseoidh muid údarú um imréiteach láraithe.

Tuilleadh eolais

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait i ndáil le himréiteach láraithe nó SASP, ba chóir teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Simplithe agus Comhlíontachta.