Mionnscríbhinn Cheartúcháin a Chomhlánú (CA26)

Cén uair a úsáidtear CA26?

Féadfaidh sé go bhfuil earráid déanta agat agus tú ag líonadh amach na mionnscríbhinne Inland Revenue Affidavit (CA24) ar gá duit í a cheartú. Féadtar é seo a dhéanamh i gcúinsí teoranta trí dhá chóip den mhionnscríbhinn Corrective Affidavit (CA26) a thíolacadh don Oifig Probháide.

Cé na cúinsí inar chóir CA26 a thíolacadh?

Níor chóir duit CA26 a chur isteach ach chun earráidí nó easnaimh ábhartha i do CA24 bunaidh a leasú. Níor chóir eachtraí a bheith clúdaithe a tharla tar éis dáta an bháis, i gcás, mar shampla, ina laghdaítear luach maoine. Ní mheastar gurb earráidí ábhartha iad luaineachtaí sa mhargadh maoine.

Is samplaí iad seo a leanas d’easnaimh nó earráidí ábhartha nuair is féidir leat CA26 a chur isteach:

  • i gcás nuair a aimsíonn tú maoin nach raibh fhios ag do dhlíodóir nó d’ionadaí pearsanta, a chuir do CA24 isteach, fúithi roimhe seo agus is gá duit í a chur isteach
  • má chuir tú isteach maoin sa CA24 bunaidh nach cuid d’eastát an duine éagtha í.

Ba chóir duit an fhoirm leis na cáipéisí tacaíochta a chur isteach chun an gá atá leis an gceartúchán a thaispeáint.