Foirm SA.2 um Ráiteas Cúrsaí (Probháid) a cheartú nó Mionnscríbhinn Cheartúcháin (Foirm CA26) a chomhlánú

Tabhair do d’aire

Ón 14 Meán Fómhair 2020, tiocfaidh an Fhoirm ar líne SA.2 um Ráiteas Cúrsaí (Probháid) in áit an Mhionscríbhinn Ioncaim Intíre (Foirm CA24).Féadtar an fhoirm seo a chomhlánú ar líne ar moChúrsaí nó ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Céard iad na coinníollacha ina bhféadtar ceartúcháin a dhéanamh?

Ní fhéadtar an Fhoirm SA.2 um Ráiteas Cúrsaí (Probháid) nó Mionscríbhinn Ioncaim Intíre (Foirm CA24) a cheartú ach amháin le hearráidí nó easnaimh a leasú. Ní chlúdaítear ann eachtraí a tharla tar éis dháta an bháis, amhail nuair a thagann laghdú ar luach maoine. Ní mheastar gur earráidí ábharacha iad luaineachtaí sa mhargadh maoine.

Samplaí d’earráidí nó d’easnaimh ábharacha ina bhféadtar ceartúchán a thíolacadh is ea:

  • má tá ort maoin a chur leis nár eol do do dhlíodóir nó do d’ionadaí pearsanta a thíolaic d’Fhoirm SA.2 nó CA24
  • má chuir tú maoin san áireamh ar an bhFoirm SA.2 nó CA24 bunaidh nach bhfuil mar chuid d’eastát an éagtha.

Ní mór doiciméid tacaíochta a thíolacadh chun an gá leis an gceartúchán a léiriú.

Ceartúcháin má thíolaic tú Foirm SA.2 um Ráiteas Cúrsaí (Probháid)

Beidh an rogha leis an bhfoirm a leasú ar fáil ar líne nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus tíolactha ar moChúrsaí nó ROS.

Ceartúcháin má thíolaic tú Mionnscríbhinn Ioncaim Intíre (Foirm CA24)

Féadfaidh sé gur thíolaic tú Mionscríbhinn Ioncaim Intíre (Foirm CA24) do na Coimisinéirí Ioncaim maidir le bás a tharla idir an 5 Nollaig 2001 agus an 4 Meán Fómhair 2020. Más ea, is gá duit an Mionscríbhinn Cheartúcháin (Foirm CA26) a chomhlánú.

Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a thíolacadh i ndúblach don Oifig Probháide. Is gá duit na doiciméid chuí uile eile a thíolacadh:

  • an Deonú Ionadaíochta bunaidh
  • Banna Riaracháin (más cuí).

Ceartúcháin má thíolaic tú Mionnscríbhinn Ioncaim Intíre (Foirm CA24) (seanleagan)

Féadfaidh sé gur thíolaic tú Mionscríbhinn Ioncaim Intíre (Foirm CA24) (seanleagan) do na Coimisinéirí Ioncaim i leith báis a tharla idir an 1 Aibreán 1975 agus an 4 Nollaig 2001. Má thíolaic, is gá duit an Mionscríbhinn Cheartúcháin (Foirm CA26 leagan 2001) a chomhlánú. Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim. Tá na sonraí teagmhála curtha ar fáil ag bun an leathanaigh seo.

Ceartúcháin más ionadaí pearsanta thú

Más ionadaí pearsanta thú, féadfaidh tú an Fhoirm SA.2 um Ráiteas Cúrsaí (Probháid) a leasú má thíolaic tú an leagan páipéir. Féadtar é seo a dhéanamh tríd an Ráiteas Cúrsaí (Probháid) (Foirm SA.2A) a chomhlánú. Féadtar é seo a fháil ach glaoch ar an Líne Chabhrach Náisiúnta CFC ar 01 738 3673 agus í a iarraidh. Ní mór an fhoirm iarratais a chur ar ais chuig:

Na Coimisinéirí Ioncaim
Aonad na Cánach Fáltas Caipitiúil
9–15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach
Baile Átha Cliath 1
D01 DC78