Dleacht Eastáit

Léargas ginearálta

Sa chás gur tharla bás roimh an 1 Aibreán 1975, tá Dleacht Eastáit móide ús dlite nuair atá glanluach an eastáit €12,697 nó níos mó. Ní mór na foirmeacha cuí a thíolacadh don Aonad Náisiúnta Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC) sna Coimisinéirí Ioncaim lena ndeimhniú.

Ar aghaidh: Tairseach agus rátaí