Dleacht Eastáit

Léargas ginearálta

Sa chás gur tharla bás roimh an 1 Aibreán 1975, tá Dleacht Eastáit móide ús dlite nuair atá glanluach an eastáit €12,697 nó níos mó. Ba chóir na foirmeacha cuí a thíolacadh chuig:

Na Coimisinéirí Ioncaim
Rannóg na gCánacha Pearsanta
Cáin Fáltas Caipitiúil (Dleacht Eastáit)
9/15 Sráid Uí Chonaill Uachtarach
Baile Átha Cliath 1
D01 YT32.

Ar aghaidh: Tairseach agus rátaí