An Dara Deonú Ionadaíochta (Foirm A3C) nó ceann dá éis sin a iarraidh (deonú de bonis non)

Féadfaidh sé go dteastóidh an dara deonú ionadaíochta nó ceann dá éis sin i gcúinsí áirithe tar éis Probháid nó Litreacha Riaracháin a dheonú. Mar shampla, sa chás go bhfuair an t-ionadaí pearsanta bás, ní mór seiceadóir nó riarthóir a cheapadh le riarachán an eastáit a chur i gcrích.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh

Ón 14 Meán Fómhair 2020, féadtar iarratas ar an dara deonú ionadaíochta nó ceann dá éis sin (de bonis non) a dhéanamh ar líne. Féadtar é seo a dhéanamh ar an bhFoirm SA.2 um Ráiteas Cúrsaí (Probháid) ar líne ar moChúrsaí nó ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim ROS. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar an Treoir maidir le Ráiteas Cúrsaí (Probháid) a chomhlánú.

Nuair a bheidh an ráiteas comhlánaithe agus tíolactha go rathúil agat, ginfear Fógra um Admháil (Probháid) go huathoibríoch chuig do chuntas moChúrsaí nó do bhosca isteach ROS .Ní mór an fógra seo agus na doiciméid chuí eile a chur ar fáil don Oifig Probháide le dara deonú nó ceann dá éis sin a iarraidh.

Custaiméirí nach bhfuil ríomh-chumasaithe

Mura bhfuil tú ríomh-chumasaithe, féadtar teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Náisiúnta Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC) chun cóip den fhoirm ar pháipéar a iarraidh. Nuair a bheidh sí comhlánaithe, iarrtar ort í seo a chur ar ais chuig an Aonad CFC lena phróiseáil. Eiseofar Fógra um Admháil (Probháid) chuig an iarratasóir, lena thíolacadh don Oifig Probháide.

Féadfaidh sé gur eisíodh deonú probháide idir an 1 Aibreán 1975 agus an 4 Nollaig 2001. Má eisíodh, ba chóir an seanleagan  den fhoirm A3C a chomhlánú má tá an dara deonú nó ceann dá éis sin (de bonis non) ag teastáil uait. Ba chóir an fhoirm seo a chomhlánú i ndúblach agus í a chur ar ais chuig an Aonad Náisiúnta Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC).