Íocaíocht chomhréireach CCF ar fheithiclí léasaithe

Cén chaoi a gcáilíonn feithicil

Chun cáiliú le haghaidh na scéime, ní mór don fheithicil:

 • a bheith mar fheithicil i gCatagóir A
 • gan a bheith cláraithe sa Stát roimhe seo
 • a bheith cláraithe in ainm duine aonair atá cónaitheach sa Stát nó gnó a bunaíodh sa Stát, mar is infheidhmithe.
 • agus
 • a bheith mar ábhar do chomhaontú léasa:
  • ina sonraítear go mbeidh an fheithicil sa Stát go sealadach
  • a bhfuil tréimhse idir 1 agus 48 mí féilire i gceist leis
  • a dhéantar idir duine aonair nó cónaitheach gnó sa Stát agus gnó bunaithe i mBallstát eile. Ní mór don ghnó seo a bheith cláraithe le haghaidh CBL sa Stát agus Deimhniú Imréitigh Cánach bailí a bheith acu.

Ar aghaidh: Freagracht na cuideachta léasaithe