Íocaíocht chomhréireach CCF ar fheithiclí léasaithe

Léargas ginearálta

Le hAlt 135E den Acht Airgeadais, 1992, tugtar isteach ón 1 Iúil 2019 scéim íocaíochta comhréirí Cánach Cláraithe Feithiclí. Baineann an scéim le feithiclí áirithe a dhéantar a léasú i mBallstát eile agus a chomhlíonann roinnt critéar cáilitheachta.

Tabhair do d'aire nach mór uimhir chustaiméara leis na Coimisinéirí Ioncaim a bheith agat chun leas a bhaint as an scéim íocaíochta comhréirí.

Déantar cur síos ar na critéir cháilitheachta agus an próiseas clárúcháin a bhaineann leis sna rannáin a leanas.

Ar aghaidh: Cén chaoi a gcáilíonn feithicil