Liúntas i leith Madraí Treorach

Má tá tú dall nó má tá lagú amhairc ort, féadfaidh tú creidmheas cánach a éileamh as ucht madra treorach traenáilte a bheith faoi d’úinéireacht agat.

Tugtar míniú níos mionsonraithe ar an Liúntas i leith Madraí Treorach sa rannán Creidmheasanna cánach pearsanta, faoisimh agus díolúintí.