Bealaí chun íocaíocht a dhéanamh ar líne

Tá roinnt modhanna ar líne ar fáil duit chun íocaíocht a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim. Glacann muid le:

 • Treoir Dochair Dhírigh ROS (RDI). Má tá tú cláraithe le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), féadtar Treoir Dochair ROS a bhunú. Ní gá duit é seo a dhéanamh ach an t-aon uair amháin agus ligfidh sé duit íocaíocht a dhéanamh láithreach. Déanfaidh tusa suim na híocaíochta a chinneadh agus an uair a dhéantar an íocaíocht.
 • Treoir Dochair Aonair (SDI). Féadtar TDA a shocrú suas trí ROS nó moChúrsaí a úsáid. Ligeann sé seo duit íocaíochtaí aonuaire a dhéanamh go díreach ó do chuntas bainc. Cinntigh roimh ré go bhfuil do chuntas in ann glacadh le dochar díreach.
 • Treoir Dochair Dhírigh (TDD). Ní mór TDD a shocrú suas trí ROS. Féadtar roghnú íocaíochtaí míosúla a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh cánacha reatha.
 • Cártaí creidmheasa agus docair. Ní fhéadann ach custaiméirí a bhfuil a gcúrsaí cánach á mbainistiú ag Rannóg na gCánacha Pearsanta nó Rannóg Gnó na gCoimisinéirí Ioncaim íocaíocht a dhéanamh le cárta creidmheasa nó dochair.  Féadtar íocaíocht cárta a dhéanamh trí Visa nó Mastercard a úsáid. Glacann na Coimisinéirí Ioncaim an muirear nuair a úsáideann tú na cártaí seo. Féadtar íoc ar an gcaoi seo trí ROS nó moChúrsaí. 

Cé na cineálacha íocaíochtaí a fhéadtar a dhéanamh ar líne?

Féadann tú ár modhanna íocaíochta ar líne a úsáid chun íocaíocht a dhéanamh le haghaidh:

 • Cáin Ioncaim
 • ús
 • pionós
 • astú
 • iniúchadh
 • nochtadh ioncaim agus sócmhainní eachtracha
 • mionsochair agus sochair neamhrialta.

Cinntigh go bhfuil tú cláraithe le haghaidh an chineáil cánach is mian leat a íoc.

Féach Íocaíochtaí cánach ar líne le haghaidh tuilleadh eolais ar na cánach a fhéadtar a íoc ar líne.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • clárú le ROS, moChúrsaí nó CMÁ ar líne
 • do rogha modha íocaíochta ar líne
 • sonraí an chineáil cánach
 • suim na híocaíochta is mian leat a dhéanamh.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí moChúrsaí ach an cárta ‘Íocaíochtaí/Aisíocaíochtaí’ a aimsiú agus cliceáil ar ‘Déan Íocaíocht’.  

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo trí ROS ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Ón bpríomh-roghchlár ROS, cliceáil ar an gcluaisín ‘mo Sheirbhísí féin’.
 • Sa rannán ‘Íocaíochtaí agus Aisíocaíochtaí’, cliceáil ar an gcineál íocaíochta ar mian leat íocaíocht a dhéanamh ina leith.
 • Roghnaigh an cineál cánach a bhaineann leis an gcineál íocaíochta a roghnaigh tú.
 • Cliceáil ar ‘Déan Íocaíocht’.
 • Cliceáil ar ‘Íoc’ don tréimhse chánach ar mian leat íocaíocht a dhéanamh ina leith.

Féadtar teacht ar an tseirbhís tríd an gcóras CMÁ Ar Líne, ach na céimeanna seo a leanúint:

 • Cuir isteach d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP), UA Maoine agus UAP Maoine agus cliceáil ar ‘Logáil isteach’.
 • Cliceáil ar ‘Socraigh Modh Íocaíochta’.
 • Má tá breis agus tréimhse amháin amuigh, tabharfar an rogha duit íoc as tréimhse amháin nó tréimhsí iomadúla.
 • Cuir isteach na sonraí uile íocaíochta agus cliceáil ar ‘Lean ar aghaidh’.
 • Déan athbhreithniú ar na sonraí atá le tíolacadh agus cliceáil ar ‘Tíolaic Sonraí’.