Dochar díreach míosúil

Léargas ginearálta

Féadtar iarratas a dhéanamh do cháin reatha a íoc trí dhochar díreach míosúil le haghaidh:

Tabhair do d’aire

Ní fhéadtar dochar díreach míosúil a shocrú ach amháin chun do dhliteanas cánach i leith CBL, Réamhcháin Ioncaim agus Cáin Ioncaim Fostóra don bhliain reatha a íoc.

Tá an tAonad um Dhochar Díreach sna Coimisinéirí Ioncaim lonnaithe i Rannóg an Ard-Bhailitheora. Déanann siadsan an cinneadh glacadh le hiarratas le haghaidh dochar díreach nó é a dhiúltú. Má ghlactar leat, féadfaidh sé go mbainfear ón scéim thú ag am ar bith mura leanann tú leis na riachtanais a chomhlíonadh. Is próiseas féinbhainistithe atá i gceist leis an Áis Dochair Dhírigh le haghaidh custaiméirí agus gníomhairí.

Féadtar iarratas a dhéanamh ar dhochar díreach sa chás go bhfuil socrú tráthíocaíochtaí i leith riaráistí cánacha agat chomh maith.

Ní fhéadtar treoir um dhochar díreach a shocrú ach amháin i gcuntas reatha:

  • i mbanc (lena n-áirítear banc eachtrach)
  • i gComhar Creidmheasa.

Ní mór don chuntas bainc nó comhair creidmheasa a bheith comhlíontach le riachtanais an Single Euro Payments Area (SEPA).

Ní ghearrann na Coimisinéirí Ioncaim táille riaracháin as íoc trí dhochar díreach. Féadfaidh an banc táillí breise a ghearradh.

Ar aghaidh: Réamhcháin Ioncaim