Dochar díreach míosúil

Féilire don dochar díreach míosúil

Is próiseas féinbhainistithe atá i gceist leis an Áis Dochair Dhírigh le haghaidh custaiméirí agus gníomhairí. Léirítear ar an bhFéilire Dochair Dhírigh thíos na scoithdhátaí chun sainorduithe dochair dhírigh mhíosúil a chruthú, a leasú agus a chealú le haghaidh an mhéid seo:

  • Réamhcháin Ioncaim
  • Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)
  • Cáin Bhreisluacha (CBL)
  • ÁSPC an fhostóra.