Dochar díreach míosúil

Réamhcháin Ioncaim

Bailíonn na Coimisinéirí Ioncaim íocaíochtaí dochair dhírigh le haghaidh Réamhcháin Ioncaim ar an naoú lá den mhí, nó ar an chéad lá oibre eile ina dhiaidh. Ní fhéadtar dáta asbhainte éagsúil a roghnú.

Dochar díreach le haghaidh Réamhcháin Ioncaim a shocrú

Chun bheith i dteideal dochar díreach a shocrú le haghaidh Cáin Ioncaim, ní mór duit:

  • iarratas a dhéanamh trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)
  • cinntiú go bhfuil d’íocaíochtaí míosúla mór a dhóthain chun do mhéid Réamhchánach Ioncaim a chlúdach
  • ar a laghad trí íocaíocht mhíosúla a dhéanamh sa chéad bhliain ina dtéann tú isteach sa scéim dochair dhírigh
  • agus
  • ar a laghad ocht n-íocaíocht mhíosúla a dhéanamh sna blianta ina dhiaidh sin.

Dochar díreach Réamhchánach Ioncaim a leasú

Féadtar an méid a íoctar gach mí a mhéadú nó a laghdú ag am ar bith le linn na bliana ar ROS. Féadtar chomh maith do chuid sonraí bainc don dochar díreach a athrú ar ROS. Ní mór duit a chinntiú go mbeidh tú in ann an méid Réamhchánach Ioncaim a bhfuil coinne leis a íoc tar éis an dochar díreach a leasú.

Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim ús agus pionóis a ghearradh má tá ganníocaíocht ann.

Dochar díreach Réamhchánach Ioncaim a chur ar fionraí

Féadfar rogha a dhéanamh d’íocaíochtaí dochair dhírigh a chur ar fionraí le haghaidh Réamhchánach Ioncaim le linn na bliana. Má chuirtear d’íocaíochtaí ar fionraí, ní mór a chinntiú fós:

  • go ndéantar trí íocaíocht sa chéad bhliain
  • agus
  • go ndéantar ocht n-íocaíocht sna blianta ina dhiaidh.

Má dhéantar an líon cuí íocaíochtaí, féadtar an rogha chun do réamhchánach ioncaim a íoc faoin riail 105% a thógáil.

Dochar díreach réamhchánach ioncaim a chur ar ceal

Féadtar do dhochar díreach a chur ar ceal ag am ar bith trí ROS.

Íocaíochtaí réamhchánach ioncaim caillte nó gan íoc

Féadfaidh sé go seolann do bhanc d’íocaíocht ar ais mar 'neamhíoctha'. Má sheolann, cuirfear litir amach chun tú a chur ar an eolas nár éirigh leis an íocaíocht.

Is tusa atá freagrach as an íocaíocht chaillte a íoc. Féadtar an íocaíocht chaillte a íoc:

  • trí ROS
  • le cárta dochair nó le cárta creidmheasa.

Féadfaidh sé go mbainfidh muid as an Scéim Dochair Dhírigh thú nuair atá dochair dhírigh neamhíoctha.

Ar aghaidh: Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)