Dochar díreach míosúil

Nósanna imeachta um dhochar díreach do ghnóthais shéasúracha

Is gnóthas séasúrach é gnóthas nach mbíonn ag trádáil le linn míonna áirithe den bhliain. Má tá gnóthas séasúrach agat, féadfaidh tú rogha a dhéanamh:

  • d’íocaíocht cánach míosúil iomlán a laghdú
  • íocaíochtaí suas go trí mhí uasta a choinneáil amach.

Féadtar é seo a dhéanamh trí leas a bhaint as an rogha ‘Eisiaigh’, ‘Laghdaigh’ nó ‘Fionraigh’ ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Fanfaidh an laghdú nó an t-eisiamh i bhfeidhm go dtí go roghnaíonn tú aon athruithe chomh maith a dhéanamh. Níl sé seo ar fáil ach amháin do chustaiméirí Cánach Breisluacha agus do chustaiméirí Cáin Ioncaim fostóra a íocann trí dhochar díreach.

Ar aghaidh: Féilire don Dochar Díreach Míosúil