Dochar díreach míosúil

Nósanna imeachta um dhochar díreach do ghnóthaí séasúracha

Is gnó séasúrach é gnó nach mbíonn ag trádáil le linn míonna áirithe den bhliain.

Má tá gnó séasúrach agat agus má tá tú ar dhochar díreach seasta, féadfaidh tú ceann acu seo a leanas a roghnú:

  • d’íocaíocht chánach mhíosúil iomlán a laghdú
  • íocaíocht suas le huasmhéid trí mhí a eisiamh.

Féadtar é seo a dhéanamh trí leas a bhaint as an rogha ‘Eisiaigh’, ‘Laghdaigh’ nó ‘Cuir ar Fionraí’ ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Fanfaidh an laghdú nó an t-eisiamh i bhfeidhm go dtí go roghnaíonn tú aon athruithe chomh maith a dhéanamh. Níl sé seo ar fáil ach amháin do chustaiméirí Cánach Breisluacha (CBL) agus do chustaiméirí Cáin Ioncaim Fostóra a íocann trí dhochar díreach.

Ar aghaidh: Féilire don dochar díreach míosúil