Teacht ar an treoir luachála ar líne don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ)

Leis an treoir luachála ar líne don CMÁ, féadtar na meánluachanna margaidh maoine a fheiceáil i gcás ceantar ar leith.

Is ar chineál, aois agus láthair na maoin a bhraitheann na bandaí luachála a léirítear. Ní thugtar luachanna aonair margaidh do mhaoine.

Tá an treoir idirghníomhach ar líne seo cabhrach, ach tá sé tábhachtach mionsonraí do mhaoine féin a chur san áireamh. Má tá gnéithe speisialta ag baint le do mhaoin, ba chóir duit é seo a chur san áireamh nuair atá cinneadh á dhéanamh agat i leith luach do mhaoine. 

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

  • láthair na maoine
  • cineál na maoine
  • an bhliain a tógadh an mhaoin. 

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo tríd an nasc thíos.