Teacht ar an treoir luachála ar líne don Cháin Maoine Áitiúil (CMÁ)

Cabhraíonn an tseirbhís seo duit luach do maoine a chinneadh amhail an 1 Samhain 2021, ionas go bhféadfaidh tú do Thuairisceán CMÁ a thíolacadh. Taispeánann an treoir luachála ar líne an meánbhanda luachála do mhaoine i do cheantar.

Cén chaoi le do cheantar a aimsiú ar mhapa na treorach luachála

Féadfaidh tú do mhaoin a aimsiú ar mhapa na treorach luachála go simplí trí:

  • Eircode nó seoladh do mhaoine a chur isteach
  • láthair ginearálta do mhaoine a roghnú ón liosta anuas.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Féadtar teacht ar an tseirbhís seo tríd an nasc thíos.