Cód Custam an Aontais – Córas Iompórtála Uathoibríoch (CIU) – (Scéimrí agus WSDL)

Is éard atá sa rannán seo ná na scéimrí (XSD) agus WSDL ina ndéantar achoimre ar struchtúr na sonraí a theastaíonn chun cumarsáid a dhéanamh leis an gCóras Iompórtála Uathoibríoch (CIU) Custam. Tá na scéimrí bunaithe ar an EUCDM.

REST

Formáidí WSDL

Sonraíochtaí XSD ROS

AIS Change Log

AIS Schema Change Log

XSD AIS (excluding H7)

AIS XSDs – H7